Shop Mobile More Submit  Join Login
×
  • PhotoDetails

Submitted on
January 4, 2013
Image Size
895 KB
Resolution
1000×878
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
621
Favourites
92 (who?)
Comments
21
×
Watercolor commission for valeylily 2 by Cain-law Watercolor commission for valeylily 2 by Cain-law
Add a Comment:
 
:iconaitranho:
AiTranHo Featured By Owner Jan 13, 2013  Student Interface Designer
sao các bạn vẽ màu nước này không làm tut nhỉ :"< hơi pị bùn vì chưa pik cách tô màu này...
càng nhìn bưc tranh này càng ẹp lại càng ganh
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 13, 2013   Traditional Artist
Mình cũng muốn làm tut nhưng máy ảnh hỏng rồi, nếu làm phải scan step by step nên lười lắm :"))
Reply
:iconaitranho:
AiTranHo Featured By Owner Jan 13, 2013  Student Interface Designer
quày chán thế... mà bạn có fb không .. mình muốn đc thỉnh giáo nhìu về màu nước .. cơ mà chưa có ai cả.. lịu bạn có sẳn lòng
Reply
:iconcatssssssssss:
catssssssssss Featured By Owner Jan 5, 2013
I like your Drawing ^-^
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 5, 2013   Traditional Artist
Thank you :hug:
Reply
:iconkanelimustikka:
Kanelimustikka Featured By Owner Jan 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
So pretty!!!!
Reply
:iconmoonwolfyouthotaku:
MoonwolfYouthOtaku Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
AWESOME!
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
Thank :s
Reply
:iconmoonwolfyouthotaku:
MoonwolfYouthOtaku Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
No prob ^^
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmoonwolfyouthotaku:
MoonwolfYouthOtaku Featured By Owner Jan 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
^^
Reply
:iconpotpoorri:
potpoorri Featured By Owner Jan 4, 2013
ammg it looks so amazing :iconsoemotionalplz:
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
Thanks :love:
Reply
:iconpotpoorri:
potpoorri Featured By Owner Jan 4, 2013
no problem Q v Q
Reply
:iconunicornomics:
unicornomics Featured By Owner Jan 4, 2013   General Artist
Very beautiful
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
Thank you XD
Reply
:iconunicornomics:
unicornomics Featured By Owner Jan 4, 2013   General Artist
Welcome,want to see my art
Reply
:iconmadrosekai:
MadRoseKai Featured By Owner Jan 4, 2013  Student General Artist
Your art is GORGEOUS~ :love:
Beautiful watercolors here! :giggle::heart::heart:
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
Thank you so much :hug:
Reply
:iconmadrosekai:
MadRoseKai Featured By Owner Jan 4, 2013  Student General Artist
You are very welcome~! :huggle:
Reply
:iconcain-law:
Cain-law Featured By Owner Jan 4, 2013   Traditional Artist
:hug: :love:
Reply
Add a Comment: